Polityka prywatności
Polityka prywatności Tumidii
Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi. Wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę.

1- Gromadzenie danych osobowych:
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
- informacje o Twoim komputerze, w tym adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny.
- informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym o źródle odesłania, długości wizyty, odsłonach strony i ścieżkach nawigacji w witrynie.
- informacje, takie jak adres e-mail, który podajesz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej.
- informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie, na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia.
- informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych wiadomości e-mail i/lub biuletynów.
- informacje, które wprowadzasz podczas korzystania z usług w naszym serwisie.
- informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz.
- informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz, lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej.
- informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym Twoja nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść Twoich postów.
- informacje zawarte we wszelkich komunikatach, które wysyłasz do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym ich treść i metadane.
- wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

2- Korzystanie z danych osobowych:
Dane osobowe przesłane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.
- personalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie.
- umożliwienia Ci korzystania z usług dostępnych w naszym serwisie.
- wysyłania Ci towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- wysyłania do Ciebie zestawień, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobierania od Ciebie płatności.
- wysyłania Ci niemarketingowych komunikatów handlowych.
- wysyłanie powiadomień e-mail, o które prosiłeś.
- wysyłanie Ci naszego biuletynu e-mailowego, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu).
- przesyłanie Ci komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraźnie się na to zgodziłeś, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformować nas w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej).
- dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji).
- zajmowanie się zapytaniami i skargami złożonymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą stroną internetową.
- zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.
- weryfikowanie przestrzegania warunków regulujących korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej). i inne zastosowania.
- Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

* Twoje ustawienia prywatności mogą zostać wykorzystane do ograniczenia publikacji twoich informacji na naszej stronie internetowej i można je dostosować za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.
* Nie będziemy, bez Twojej wyraźnej zgody, przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu marketingu bezpośredniego ich lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

3- Ujawnianie danych osobowych:
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, funkcjonariuszy, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą nadrzędną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

- Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. w związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi. oraz w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego). nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy) oraz każdej osobie, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszym przekonaniu uzasadnionej opinii, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie tych danych osobowych. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce, nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim.

4- Międzynarodowe transfery danych:
- Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, w celu umożliwienia nam korzystania z informacji zgodnie z niniejszą polityką.
- Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z tymi obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
- Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

5- Przechowywanie danych osobowych:
W tej sekcji określono nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
- Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
- Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, jeśli uważamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego oraz w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

6- Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:
- Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.
- Będziemy przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą ogniową) serwerach.
- Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
- Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
- Jesteś odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

7- Poprawki:
- Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tej polityce. Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych na naszej stronie internetowej.

8- Twoje prawa:
Możesz zlecić nam przekazanie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a przekazanie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:
- kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem.
- Możemy wstrzymać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.
- W praktyce zwykle albo z góry wyraźnie zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingowych, albo zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
- W każdej chwili możesz poinstruować nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

9- Strony internetowe osób trzecich:
- Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

10- Aktualizacja informacji:
- Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, wymagają korekty lub aktualizacji.
Polityka plików cookie
1- Co to są pliki cookie?
- Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub laptopie i zawierają identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera i zwykle zawiera nazwę witryny, z której pochodzi.

2- Do czego używamy plików cookie?
Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszych Witryn oraz lepiej dostosować Witryny i nasze produkty do Twoich zainteresowań i potrzeb. Pliki cookie mogą to robić, ponieważ strony internetowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie ważnych informacji, które sprawią, że korzystanie z witryny będzie wygodniejsze (na przykład zapamiętywanie ustawień preferencji).
Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przyspieszenia przyszłych działań i korzystania z naszych Witryn. Używamy również plików cookie do tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Stron oraz pomagają nam ulepszać strukturę i zawartość naszych Stron. Nie możemy zidentyfikować Cię osobiście na podstawie tych informacji.

3- Jakich rodzajów plików cookie używamy?
W ramach Serwisów stosowane mogą być dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies sesyjne to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia Strony. Trwały plik cookie pozostaje na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu jego ręcznego usunięcia (jak długo plik cookie pozostaje na Twoim urządzeniu, zależy od czasu trwania lub „czasu życia” konkretnego pliku cookie).
- Pliki cookie osób trzecich:
Korzystamy również z usług wielu dostawców, którzy mogą również umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu w naszym imieniu, gdy odwiedzasz nasze Witryny, aby umożliwić im świadczenie świadczonych przez nich usług. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych plików cookie, a także informacji o tym, jak zrezygnować z otrzymywania takich plików cookie, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

4- Jak zarządzać plikami cookie?
Chociaż większość przeglądarek internetowych jest początkowo skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie, większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień w celu blokowania plików cookie lub ostrzegania, gdy pliki cookie są wysyłane na urządzenie.
Oprócz opcji podanych powyżej, możesz w dowolnym momencie odrzucić, zaakceptować lub usunąć pliki cookie z Witryny, aktywując lub uzyskując dostęp do ustawień w swojej przeglądarce. Informacje o sposobie postępowania w celu włączenia, wyłączenia lub usunięcia plików cookies można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej za pośrednictwem ekranu pomocy.
Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną wyłączone lub usunięte, nie wszystkie funkcje Witryny mogą działać zgodnie z przeznaczeniem, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić niektórych obszarów naszej Witryny lub możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas odwiedzania Witryny.
Jeśli używasz różnych urządzeń do przeglądania i uzyskiwania dostępu do Stron (np. komputera, smartfona, tabletu itp.), musisz upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest dostosowana do Twoich preferencji dotyczących plików cookie.
Ostatnia aktualizacja 20.06.2019